Kariyer Rehberim

Gelecek için, Sürekli Eğitim.

Teknik Resim Okuma Nedir? Okuma ve Anlama Kuralları Nelerdir? Nasıl Yapılır?

25.07.2019

Erhan Özdemir

 Teknik resim, tekniker ve mühendisler tarafından çizilen resimdir. Teknik bilgilerden oluşur ve bir makinenin veya inşaatın projesinden oluşur. Bir makinenin parçaları ile alakalı bilginin veya inşaat projesini düz yazı ile anlatılması veya projelendirilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle, teknik resim dili kullanılır ve herhangi bir teknik projenin detayları çok daha iyi anlatılabilir. Çünkü teknik resim denilen bir içerikte yer alan bilgiler şunlardır: bir makinenin tasarımı, biçimi, boyutları, hangi malzemeden imal edileceği, bağlantılar ve buna yönelik tüm detaylar…

Nasıl yapılabilir?

Teknik resimde bir makine parçalarının çizilmesi hedeflendiği zaman farklı çizgilerden oluşan modellerle her bir parça birbirinden ayrılır. Yani teknik resimdeki her çizginin kalınlıkları, incelikleri ve şekillerinin ayrı bir manası vardır. Bu çizgilere bakılarak, hangi parçanın hangi şekilde olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılır. Ancak çizgilerinin anlamını bilmeyen birisi için teknik resim boş bir levhadan başkası değildir.

Üniversite onaylı ve adrese teslim ıslak imzalı, sertifikalı; online sanat eğitimlerine katılmak için tıklayın.

Bunla beraber, bir cimsin tanıtımı sırasındaki görüşü de doğru belirlemek lazımdır. Bunun için tercih edilen esas görüştür ve önden tanıtımı ifade eder. Bu bakımdan ana resimlerde ve montaj görsellerinde bir bütünün esas görünüşü, yerleştiği konuma göredir. Bu durum imalata yönelik resimlerde değişebilir. Burada esas görüş, parçanın üretildiği konuma göre olması gerekir. Görünüşlerin doğru ayarlanması gerekir. Aksi halde, yanlış anlaşılmaya sebep olacak çizimlere imza atılabilir. Bu nedenle sadece esas görüş prensibi kullanılmalı ve birden fazla görüşe yer verilmeden teknik resim çizilmelidir. Görülerde de görünmez kenarlara dikkat edilmesi lazımdır. Olabildiğince az görünmez kenar seçmeli ve bu şekilde düzenleme yapılmalıdır.

Teknik resimde esas görüşün yanı sıra birden fazla görüşle de çizim yapılabilir. Bir, iki veya üç görüşe sahip cisimlerin çizimleri de mümkündür. Bunlarda da özel bir hat uygulamak ve kafa karışıklığına yer vermemek lazımdır. Cismin modeline ve yapısına göre özel görüşler de ayarlanabilir. Mesela, parçanın ilk biçiminin gösterimi veya koparılmış görüşler…

Üniversite onaylı ve adrese teslim ıslak imzalı, sertifikalı; online sanat eğitimlerine katılmak için tıklayın.