Eğitim ile İlgili Sözler: İşte En Etkileyici 50 Söz

Campusonline Blog February 2019

Eğitim, en yaygın tanımı ile bireyde kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişim meydana getirme sürecidir. Eğitimin tanımı ile alakalı olarak birçok farklı görüş bulunsa da bu tanımları yapanlar, kendi hayatlarımızı devam ettirip daha iyi noktalara taşıyabilmekten tutun da toplumsal gelişime ve ilerlemeye kadar eğitimin yaşantımızdaki yeri ve önemi konusunda hemfikirler.

Davranışlarımızı, düşüncelerimizi, tutumlarımızı, inançlarımızı ve daha birçok şeyi önemli ölçüde etkileyen ve değiştiren eğitimin önemi ile ilgili ünlü düşünürlerin ve bilim insanlarının sözlerini merak ediyorsanız haydi okumaya devam edin! Karşınızda Eğitim ile İlgili Sözler: İşte En Etkileyici 50 Söz!

 • Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur. -Albert Einstein

 • Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. -Albert Einstein

 • Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için rehber olmalıdır. -A. North Whitehead

 • Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. -Aristoteles

 • Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. -Aristoteles

 • Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. -B.Franklin

 • Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. -Bernard Shaw

 • Eğitim; iyi niyetleri, iyi sonuçlara çevirir. -Berry

 • Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır. -Bishop Creighton

 • Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır. -Calvin Coleridge

 • İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. -Cervantes

 • Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. -Dante Alighieri

 • Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. -Erich Fromm

 • Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. -F. W. Robertson

 • Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. -François de La Rochefoucauld

 • Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. -Galiani

 • Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. -Galileo Galilei

 • Eğitim, yoksuIIar için bir sermaye, zenginIer için de bir faizdir. -Heinrich Mann

 • Eğitim oIgusunun en şaşıIacak yanı, yararsız biIgiIerden oIuşturduğu biIgisizIik dağının yüksekIiğidir. -Henry Adams

 • Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. -Herbert Spencer

 • Eğitim ana dizinden başIar; her söyIeniIen keIime çocuğun kişiIiğine konan bir tuğIadır. -Hosea Bacon

 • Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. -Joseph Joubert

 • Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. -Konfüçyus

 • Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek. Ağaç dik, on yıI sonrasıysa tasarIadığın, Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman… Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın, Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. -Kuan Tzu

 • En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır. -M.Audemars

 • Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. -Mark Twain

 • Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. -Mark Twain

 • Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır. -Montaigne

 • Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. -Mustafa Kemal Atatürk

 • Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. -Mustafa Kemal Atatürk

 • Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. - Mustafa Kemal Atatürk

 • Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir. - Mustafa Kemal Atatürk

 • Yeterli derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. -M. L. Boren

 • Bir şeyi biImek nasıI beceriyse, onu öğretebiImek de beceridir. M. T. Cicero

 • Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir. -Nelson Mandela

 • İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına. -Tom Peters

 • Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. - Platon

 • Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. - Platon

 • Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. -Ralph Waldo Emerson

 • Eğitim, soğukkanlılığınızı ya da özgüveninizi kaybetmeden her şeyi dinleyebilme yeteneğidir. - Robert Lee Frost

 • Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. -Samuel Smiles

 • İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. -Samuel Smiles

 • Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. -Seyyid Kutub

 • Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. -Sokrates

 • Kime eğitimli diyeceğim? Ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim. -Sokrates

 • Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. -Theodore Roosevelt

 • Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur. -Addison

 • Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar. -Victor Pauchet

 • Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir. -Wolfgang Van Goethe

 • Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten koIay aIt ediIebiIen engeIIeri, nasıI aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değiIdir. -WoIfgang Van Goethe

Paylaş:

Yorumlar (0)

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

bu içerikleri beğeneceğinizi düşünüyoruz

Campus Online Kariyer Rehberi

CampusOnline

Daha fazla benzer içerikten haberdar olmak için abone olun

Size özel bir deneyim sunmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler(cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.