Kariyer Rehberim

Gelecek için, Sürekli Eğitim.

Sağlık Yönetimi Nedir? Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar?

25.07.2019

Erhan Özdemir

 Kamu ve özel hastanelerde çalışabilecek niteliklere sahip yöneticilere duyulan ihtiyaç her geçen zaman daha da artıyor. Sağlık hizmetlerinin gelişimi ile beraber talebin de artması, hastane imkanlarının verimli şekilde hastalara sunulması konusundaki organizasyonu önemli gale getiriyor. Bu kapsamda, sağlık yönetimi bölümlerinden yetişen uzmanlar kamu ve özel hastanelerin yönetim sorumluluğunu üstleniyor.

Sağlık yönetimine talip olan kişilerin öncelikle bu alana dair bilgi sahibi olması gerekir. Sağlık konusuna merak duymayan kişilerin sağlık yönetiminde başarılı olabilmeleri mümkün olmaz. Ayrıca, ekonomi bilimine yönelik bilgi sahibi olunması ve sağlıkla ilgili hukuki alanı iyi bilmesi de lazımdır. Sağlık bölümü öğrencilerine verilen dersler arasında tüm bu niteliklerin ve bilgilerin kazanılması hedeflenir.

Üniversite onaylı ve adrese teslim sertifikalı, online sağlık eğitimlerine katılmak için tıklayın.

Sağlık yönetimi iş yapar?

Hastane ile ilgili yönetim işlerinin başhekim tarafından icra edilmesine dayalı düzenin verimliliği ortadan kaldırması nedeniyle kamu ve özel hastanelerin sağlık yöneticileri tarafından idaresine karar verildi. Bu karardan sonra ortaya çıkan sağlık yönetim bölümlerinde yetişen kişiler hem devlet hem de özel hastanelerde kendilerine iş imkanı bulabilir. Başhekimin asli görevinin hastalarla ilgilenmek olduğu düşünüldüğü zaman bunlar tarafından hastanenin yönetimine odaklanılması bazı aksamaları da beraberinde getirir.

Sağlık yöneticisi sayesinde doktorlar ve hekimler kendi görevleri ile daha iyi şekilde ilgilenirken, sağlık yöneticisi tarafından hastane imkanları hem sağlık çalışanları hem de hastalar için elverişli bir hale getirilir. Bu bakımdan sağlık yöneticisinin hastanedeki faaliyetlerle ilgili her şeye vakıf olması ve bunları düzenlemesi beklenir. Hangi bölüme ne kadar eleman veya ekipman alınması gerektiğinin planlanması, bütçenin oluşturulması ve uygulanması, hastanede gerçekleşen ameliyat ücretlerinin belirlenmesi ve tespiti gibi her hususta sağlık yöneticisi aktif ve etkin bir görev alır.

Üniversite onaylı ve adrese teslim sertifikalı, online sağlık eğitimlerine katılmak için tıklayın.

Sağlık yöneticisi hastanenin ileriye dönük ihtiyaçlarının hesaplanması ve gelişiminin söz konusu olmasını sağlayacak yatırımların planlanmasında da görev alır. Böylece, hastanenin mevcut durumunun iyileştirilmesinden geleceğe dönük yatırımlara ve sağlık alanındaki yeniliklerin hastaneye kazandırılmasına kadar geniş bir sorumluluğu bulunur.