Kariyer Rehberim

Gelecek için, Sürekli Eğitim.

Güvenli Bir İlk Yardım Uygulaması İçin Alınması Gereken Önlemler

24.05.2019

Erhan Özdemir

Doğal afet ve kazalarda ilk yardım ekibinin işinin kolaylaştırılması ve güvenliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Yaralılara müdahale edecek ilk yardım ekibinin hayat kurtarıcı misyona sahip olduğu ve yaralılar açısından yaşamasal önem ifade ettiği düşünülüp; ilk yardım ekibini engelleyici, işlerini zorlaştırıcı ve güvenliğini tehdit edici unsurların olay mahallinden uzaklaştırılması gerekir. Bu bakımdan alınması gereken önlemler ve yapılacaklar kazandan kazaya farklılık arza edebilir. Ancak temel olarak dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

  1. Öncelikli olarak güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Bu hem olay mahallini kalabalıklaştıracak vatandaşların uzaklaştırılması hem de ilk yardım ekibinin olay yerine ulaşmasını sağlayıcı bir önlemdir. Öncelik, ilk yardım ekibinin güvenli bir şekilde olay mahalline gelmesi ve çalışma ortamı bulmasıdır.
  2. Kaza şekline göre alınacak tedbirler değişmekle beraber bir trafik kazasında yapılması gereken hususlar şöyledir: Varsa aracın LPG tank vanası kapatılmalıdır. Kazanın yaşandığını gösterir levhalar hazırlanmalıdır. Yol ve trafik güvenliğine dikkat edilmelidir.
  3. Olay mahallinde yaralılara müdahale edilmesini engelleyici kişiler ve unsurların uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
  4. Herhangi bir patlama olma ihtimaline binaen olay yerinde yakıcı ve yanıcı maddelerin bulundurulmaması gerekir. Örneğin, sigara içilmemesine dikkat edilmesi lazımdır.
  5. Olay yeri değerlendirilmesi gerekir. Buradaki amaç, yeniden bir kaza yaşanmasını önlemeye yöneliktir. Bunun için alınması gereken veya gözden kaçan tedbirler kontrol edilmelidir.

Olay mahallinde gereken tedbirlerin alınmasından sonra ilk yardım ekibi yaralılara müdahaleye başlar. Burada ilk yardım ekibinin rahat bir şekilde çalışması önemlidir. Çevreden veya hasta yakınlarından müdahale edilerek, ilk yardım ekibinin çalışmalarının sabote edilmesi doğru değildir. Bununla ilgili önlemlerin de yetkili memurlar tarafından alınması lazımdır.

İlk yardım ekibi gelmeden önce hasta ile ilgili herhangi bir müdahale yapılmaması gerekir. Mümkünse yaralının oynatılmaması lazımdır. Yaralının yaşam belirtileri analiz edilebilir. Kırık ve kanamaları müdahale edilmeden değerlendirilebilir. Ayrıca yaralı kişinin sıcak tutulması ve yaralının paniğe kapılmaması için yaralarından bahsedilmemesi gerekir. Acilen 112 hattı aranmalıdır.