Fizyodemi Çekiliş Sonuçları

#BilmediğiniÖğren

Kazandığım Online Eğitime Nasıl Katılırım?

 • Kazanan takipçilerimiz mail adresleri ile CampusOnline.com 'a üye olup kazandıkları instagram hesabından @campusonlinecom hesabına mail adreslerini ve katılmak istedikleri eğitimi mesaj yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
 • 15 Ağustos 2020 tarihine kadar Campus Online ile iletişime geçmeyen katılımcının hakkı yedek talihliye aktarılacaktır.
 • Kazanan takipçilerimizin hediye eğitimleri 16 Ağustos 2020 tarihinde hesaplarına yüklenecektir.
 • Kazanan takipçilerimiz Instagram DM üzerinden iletişime geçebilir.

Katılabileceğim Online Eğitimler Nelerdir?

MS Excel 2016 Eğitimi
Liderlik Eğitimi
Proje Yönetimi Eğitimi
Mali Tablolar Analizi Eğitimi
Temel Muhasebe Eğitimi
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
Ticaret Hukuku Eğitimi
İş Hukuku Eğitimi
Satış ve Satış Yönetimi Eğitimi
Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi
İlk Yardım Eğitimi - İBYS:240
Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi
Pazarlama Yönetimi Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
CV Yazma ve Mülakat Teknikleri Eğitimi
Müzakere Teknikleri Eğitimi
Finansal Yönetim Eğitimi
Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Eğitimi
Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetiminde Kişilik Analizi ve Uygulamaları Eğitimi
Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakım Eğitimi
Finansal Danışmanlık ve Etik Eğitimi
MS Word 2016 Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim Tasarımı Eğitimi 
Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi
Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi
Telefonda Etkili İletişim Eğitimi
Öğretim Teknolojisinin Kullanımı Eğitimi 
Bireysel ve Kurumsal Hukuk Eğitimi
MS PowerPoint 2016 Eğitimi
Türkiye de Girişimcilik Eğitimi
İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi
İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi
Hisse Senedi Değerleme Eğitimi
İş Yaşamında Psikolojik Dayanıklılık Eğitimi
Hukukçu Olmayanlar için Hukuk Eğitimi
Dış Ticaretin Finansmanı Eğitimi
Sağlık Hukukuna Giriş ve Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi 
Eğitim Sunumlarının Hazırlanması Eğitimi
Problem Çözme Becerileri Eğitimi
Kriz Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi
Tıbbi Uygulama Hatalarının Hukuki Boyutu Eğitimi
Ekonomi ve Düzenleyici Kurumlar Eğitimi 
Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi
Veri Güvenliği Eğitimi
Yetişkin Eğitimine Giriş Eğitimi
Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler Eğitimi
MS Outlook 2016 Eğitimi
İç Kontrol Teknikleri Eğitimi
Sağlık Hukukunda Tıbbi ve İlaç Sahteciliği Eğitimi
Sosyal Mühendislik Eğitimi
Takım Çalışması Eğitimi
Sağlık Hukukunda Sigorta Eğitimi
Tıbbi Uygulama Hatalarında Adli Tıp Uzmanının Görevi ve Otopsi Eğitimi
Y Kuşağını Yönetmek Eğitimi
Klinik Risk Yönetimi Eğitimi
Süreçlerle Yönetim Eğitimi
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar Eğitimi - IBYS:140
Davranışsal Finans Eğitimi
İşletme Riski Yönetimi Eğitimi
Kurumsal Yönetim Eğitimi
Elektrik Tehlikeleri Riskleri ve Önlemleri Eğitimi - IBYS:360
Finansal Planlamanın Temel İlkeleri
Uzmanlık Alanlarına Göre Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi
Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Eğitimi - IBYS:120
Tıbbi Uygulama Hatalarında Yardımcı Sağlık Personelinin Yeri Eğitimi
Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi - IBYS:230
Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi Eğitimi
İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü Eğitimi - IBYS:395
Aydınlatılmış Onam Eğitimi
Sermaye Piyasasında Uluslararası Kuruluşlar Eğitimi
Defansif Tıp Eğitimi
Web Güvenliği Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Finansal Araçlar Eğitimi
Temel İç Kontrol Sistemi Eğitimi
İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi - IBYS:370
Finansman Kaynakları Eğitimi
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi - IBYS:210
Çalışma Sermayesi Yönetimi Eğitimi
Temel Etik Kavramlar ve Etik Risk Göstergeleri Eğitimi
Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler Eğitimi - IBYS:110
Mobil Güvenlik Eğitimi
Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim Eğitimi - IBYS:250
El Aletleri ile Güvenli Çalışma Eğitimi - IBYS:438
Tıbbi Uygulama Hatası - Komplikasyon Ayırımının Yapılması Eğitimi
Zararlı Yazılımlar Eğitimi
Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi Eğitimi
Küresel Boyutta Tıbbi Uygulama Hataları Eğitimi
İşyeri Temizliği ve Düzeni Eğitimi - IBYS:130
Finansçının Bir Günü Eğitimi (Makro Ekonomi)
Sosyal Ağlar Güvenliği Eğitimi
Türkiye'de ve Dünyada İç Kontrol Eğitimi
E-posta Güvenliği Eğitimi
Kimyasal ,Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri Eğitimi - IBYS:310
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi - IBYS:390 
Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi - IBYS:220
Tıbbi Uygulama Hataları Olgu Örnekleri Eğitimi
Tahvil Değerlemesi Eğitimi
Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi - IBYS:350
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri - IBYS:380
İş Etiği ve Kamu Yönetiminde Etik Eğitimi
Fiziksel Güvenlik Eğitimi
Kamuda Çıkar Çatışması ve Önlenmesi Eğitimi
Yöneticiler için Güvenlik Eğitimi
USB Cihaz Güvenliği Eğitimi
Çalışanlar için Güvenlik Eğitimi
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi - IBYS:340
Parola Güvenliği Eğitimi
Seyahat Güvenliği Eğitimi
Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi - IBYS:320Kazanan Takipçilerimiz:

1- @cnsgzm_ 2- @nerimanturan.nt 3- @sevdayilmaazz 4- @elifsenaac 5- @mervvylmaz 6- @pinarkadriye 7- @emretasovaa07 8- @elmas.hvr 9- @gizempeken 10- @ahmtkaanozer

Kampanya koşulları:

 • Kampanya kapsamında sunulan hediye kullanım hakkı başka bir kullanıcıya ücretli olarak devir edilemez, satılamaz
 • Bu kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.
 • Kazanan katılımcımız yukarıda listelenen eğitimlerden, istediği birine ücret ödemeden katılabilir ve eğitimi tamamlarsa sertifikası/belgesi adresine ücretsiz olarak kargolanır.
 • Kampanya kapsamında sunulan hediye kullanım hakkı geçerlilik süresi 1 aydır, 1 ay içerisinde kullanılmadığı takdirde bir sonraki aya devir etmez, silinir.
 • CampusOnline kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Kampanyaya katılarak bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız
 • Kazananlar 15 Ağustos 2020 tarihine kadar bizimle iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

Kampanya Katılım Koşulları
Katılım İçin Son Tarih: 20-08-2020

Paylaş :