Mini MBA (Biznes Menecmenti) Sertifikat Proqramı

Demo İzle

Mini MBA (Biznes Menecmenti) Sertifikat Proqramı

Gerçek
Sertifika
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
4.999,99 TL 2.499,00 TL
*280,44 TL x 9 Taksitle


MENECERLƏR VƏ MENECER OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN!

Türk biznes dünyasına ən yaxın universitet olan TOBB İqtisad və Texnologiya Universitetinin qüvvətli akademiya kadrının bilik və təcrübələriylə hazırlanan bu sertifikat proqramıyla biznes dünyasında həmişə bir addım qabaqda ol!

EĞİTMEN KADROSU

Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi

Doç. Dr. H. Kemal İLTER

TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni/Danışmanı

Serdar BİLECEN

TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni/Danışmanı

Prof. Dr. Demet VAROĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Berna TARI KASNAKOĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi

Dr. Bertan TEZCAN

TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni/Danışmanı

Dr. Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Öğretim Üyesi

Av. Istemi Ceysu DİNÇ

TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni/Danışmanı

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI

TOBB ETÜ-SEM Eğitmeni/Danışmanı

TƏHSİLİN EHTİVASI

Xülasə MBA Proqramı, Türk Biznes dünyasına ən yaxın universitet olan TOBB İqtisad və Texnologiya Universitetinin qüvvətli akademiya kadrının bilik və təcrübələrylə hazırlanmışdır. Xülasə MBA Sertifikat Proqramı aşağıdakı əsas başlıqlarda yer alan 15 fərqli onlayn təhsil modulundan meydana gəlməkdədir:

 • TƏŞƏBBÜSKARLIQ
 • MENECMENT VƏ TƏŞKİLATÇILIQ
 • MARKETİNQ MENECMENTİ
 • SATIŞ VƏ SATIŞ MENECMENTİ
 • İSTEHSALAT/ ƏMƏLİYYATLAR MENECMENTİ
 • MÜHASİBAT
 • MALİYYƏ MENECMENTİ
 • MALİYYƏ CƏDVƏLLƏRİNİN TƏHLİLİ
 • RİSK, GƏLİR VƏ PORTFEL MENECMENTİ
 • TƏDARÜK ZƏNCİRİ MENECMENTİ
 • İNSAN RESURSLARI MENECMENTİ
 • ƏMƏK HÜQUQU
 • KOMMERSİYA HÜQUQU
 • LAYİHƏ MENECMENTİ
 • MÜZAKİRƏ TEXNİKALARI
İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

BU TƏHSİL İŞTİRAKÇILARA NƏ TƏMİN EDƏR?

Xülasə MBA Sertifikat Proqramının təmin etdiyi qazanclardan bəziləri aşağıda təqdim edilmişdir:

 • Biznes və təşkilatçılıq anlayışları arasındakı əsas fərqliliklər
 • Fərqli biznes funksiyalarının biznes məqsədlərinə nəzərsalma cəhətindən gətirdiyi fərqliliklər
 • Təşəbbüskar və Menecer anlayışlarının arasındakı fərqlilik və əlaqə
 • Əsl və köməkçi biznes funksiyaları
 • Marketinq vahidi
 • Brendləşmə prosesi
 • Effektiv satış menecmenti və satış texnikaları
 • İstehsalat / əməliyyatlar üsullarıyla əlaqədar predmetlər
 • Məhsuldarlıq, effektivlik və təsirlilik anlayışları arasındaki fərqlilik və əlaqə
 • Mühasibat və mühasibatın bizneslər üçün əhəmiyyəti
 • Maliyyə cədvəllərinin (balans və gəlir cədvəli) hansı elementlərdən meydana gəldiyi və bu elementlərin xüsusiyyətləri
 • Maliyyələşdirmə menecerinin verdiyi qərarlar və vəzifələri
 • Maliyyə təhlil texnikaları
 • Maliyyə riyaziyyatı
 • Risk və gəlir anlayışları və portfel menecmenti
 • Tədarük zənciri nəzərsalma cəhətinin biznes məhsuldarlığının üstündəki əhəmiyyəti
 • Tədarük zənciri dizaynı, planlaşdırması və koordinasiyasıyla əlaqədar məsələlərin təhlil edilməsi
 • İnsan Resursları (İR) menecment prosesi
 • Menecment funksiyaları haqqında məlumatlar
 • Motivasiya və rəhbərlik anlayışları haqqında məlumatlar
 • İnstitusionallaşma və əhəmiyyəti
 • Kommersiya şirkətlərinin (xüsusilə açıq səhmdar və məhdud məsuliyyətli şirkət) təsis edilməsi, qərar alma prosesləri və ləğv edilməsi haqqında məlumatlar
 • Çek, bon və istiqrazlar haqqında ümumi məlumatlar
 • Endorsement, aval kimi sənədlərlə əlaqədar əməliyyatlar haqqında məlumatlar
 • Əmək müqaviləsi və növləri
 • Əmək müqaviləsində tərəflərin hüquqları və borçları
 • Əmək əlaqəsinin ləğv edilməsi və davamlılıq kompensasiyası
 • Layihə reallaşdırma dövrü və layihə uyğunlaşdırma menecmenti
 • Layihə risk menecmenti
 • Daxili və xarici səhmdarlar ilə müzakirə proseslərinin menecmenti
 • Müzakirə növləri haqqında məlumatlar və müzakirə strategiyaları
 • Müzakirələrdə istifadə edilən əsas taktikalar və müzakirəçilər üçün açarlar

KİMLƏR İŞTİRAK EDƏ BİLƏR?

 • Şirkət menecerləri, menecment namizədləri və şirkət işçiləri,
 • Öz işini təsis etmək istəyən təşəbbüskarlar,
 • Öz işini təsis etmək istəyən yeni məzun və tələbələr,
 • Bütün dövlət işçiləri və menecerləri.

Kolayca Al

Seçtiğin eğitimi kredi kartı yada banka havalesi ile hemen satın alabilirsin.

Dilediğin Zaman İzle

Eğitimin gün ve saati sana bağlı, dilediğin zaman bilgisayarından yada akıllı telefonundan e-eğitimleri izleyebilirsin.

Başarmanın Tadını Çıkar

Eğitim sonunda bilgini belgeleyen,gerçek bir sertifikaya sahip ol. Hedeflerine ulaş ve başarmanın tadını çıkar.

Avantajları

 • Tüm müfredat, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.
 • Sınıf içi eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.
 • Sertifikan ilgili kurum tarafından hazırlanır, sertifika numarası veya QR kod ile doğrulanabilir.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler